Validity

कुन डेटा चयन गरेको कक्ष वा कक्षदायराका लागि वैध हुन्छ परिभाषित गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - Validity.


tip

उपकरण पट्टि नियन्त्रणहरूबाट घुसाउन पानि सक्नुहुन्छ र कक्षमा बाकस सूची लिङ्क गर्नसक्नुहुन्छ । यो माद्यमबाट तपाईँं गुणहरू सञ्झ्याल सूची बाकसको डेटा पृष्ठमा वैध मानहरू निर्दिष्ट गर्न पानि सक्नुहुन्छ ।


मापदण्ड

चयन गरिएका कक्ष(हरू)का लागि वैधानिकता युक्त नियमहरू निर्दिष्ट गर्नुहोस् ।

आगत मद्दत

सन्देश प्रविष्ट गर्नुहोस् जसलाई पानामा कक्ष वा कक्ष दायरा चयन गरेको बेला प्रदर्शन गर्न चाहनुहुन्छ ।

त्रुटि सावधानी

Defines the error message that is displayed when invalid data is entered in a cell.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!