मेट्नुहोस्

चयन गरेको डेटापाइलट तालिका मेटाउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - Pivot Table - Delete.


Please support us!