डेटा स्रोत चयन गर्नुहोस्

डाटाबेस र तालिका वा क्वेरी समाहित रहेको डेटा जसलाई तपाईँं प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ चयन गर्नुहोस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Pivot Table, in the Select Source dialog choose the option Data source registered in LibreOffice.


चयन

You can only select databases that are registered in LibreOffice. To register a data source, choose - LibreOffice Base - Databases.

डाटाबेस

डाटाबेस चयन गर्नुहोस् जसमा तपाईँंले प्रयोग गर्न चाहेको डेटा स्रोत समाहित गर्दछ ।

डेटा स्रोत

तपाईँंले प्रयोग गर्न चाहेको डेटा स्रोत चयन गर्नुहोस् ।

प्रकार

चयन गरेको डेटा स्रोतका लागि स्रोत प्रकारमा क्लिक गर्नुहोस् । तपाईँं चारवटा स्रोत प्रकारबाट रोज्न सक्नुहुन्छ: "Table", "Query" र "SQL" वा SQL (नेटिभ) ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!