Pivot Table - Select Source

संवाद खोल्नुहोस् जहाँ तपाईँंले डेटापालटका लागि स्रोत चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Pivot Table.


चयन

डेटा पाइलट तालिकाका लागि डेटा स्रोत चयन गर्नुहोस् ।

हालको चयन

डेटापाइलटका लागि डेटास्रोतको रूपमा चयन गरिएका कक्षहरू प्रयोग गर्दछ।

note

डेटापाइलट तालिकामा डेटा स्तम्भहरूले हालको चयनमा पहिलो डेटा पङ्क्तिको रूपमा उही सङ्ख्या प्रयोग गर्दछ ।


LibreOfficeमा डेटा स्रोत दर्ता गरिएको छ ।

डाटाबेसमा तालिका वा क्वेरी प्रयोग गर्दछ जसलाई डेटापाइलट तालिकाका लागि डेटा स्रोतको रूपमा LibreOffice मा दर्ता गरिन्छ।

बाहिरी स्रोत / इन्टफेस

ले External Sourceसंवाद जहाँ तपाईं पिभोट तालिकाको लागि OLAP डेटा स्रोत चयन गर्न सक्नुहुनेछ।

डेटापाइलट संवाद

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!