प्राथमिकता तालिका

डेटापाइलट तालिकाले ठूलो मात्रामा रहेको डेटाको संक्षिप्त रूप उपलब्ध गराउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - Pivot Table.


डेटापाइलट

सृजना गर्नुहोस्

संवाद खोल्नुहोस् जहाँ तपाईँंले डेटापालटका लागि स्रोत चयन गर्न सक्नुहुन्छ ।

ताजा गर्नुहोस्

डेटापाइलट तालिका अद्यावधिक गर्दछ

मेट्नुहोस्

चयन गरेको डेटापाइलट तालिका मेटाउँदछ ।

डेटापाइलट संवाद

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!