हटाउनुहोस्

चयन गरेको कक्ष दायराबाट रूपरेखा हटाउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - Group and Outline - Remove Outline.


Please support us!