समूहबाट अलग गर्नुहोस्

चयन समूहबाट छुट्याउँदछ । निर्दिष्ट गरेको समूहमा, अन्तिम पङ्क्तिहरू वा स्तम्भहरू जसलाई जोडिएको समूहबाट हटाइन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - Group and Outline - Ungroup.

+F12

उपकरण पट्टीमा, क्लिक गर्नुहोस्

प्रतिमा

समूहबाट छुट्टयाउनुहोस्


...का लागि निस्क्रिय गर्नुहोस्

पङ्क्तिहरू

समूहबाट चयन गरिएका पङ्क्तिहरू हटाउँदछ ।

स्तम्भहरू

समूहबाट चयन गरिएका स्तम्भहरू हटाउँदछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!