स्वत:फिल्टर लुकाउनुहोस्

चयन गरेको कक्ष दायरामा स्वत:फिल्टर बटनहरू लुकाउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - More Filter - Hide AutoFilter.


Please support us!