फिल्टर रिसेट गर्नुहोस्

चयन गरिएका कक्ष दायराबाट फिल्टर हटाउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - More Filters - Reset Filter.

On Table Data bar, click Reset Filter/Sort.

प्रतिमा

Reset Filter/Sort


Please support us!