उन्नत फिल्टर

उन्नत फिल्टर परिभाषित गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - More Filters - Advanced Filter... .


यसबाट फिल्टर मापदण्ड पढ्नुहोस् ।

नामाङ्कित दायरा चयन गर्नुहोस् या कक्ष दायरा प्रविष्ट गर्नुहोस् जसमा तपाईँं प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ ।

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

तपाईँंले माउसद्वारा पानामा क्लिक गर्ना साथ संवाद स्वत: न्यून हुन्छ। तपाईँंले माउस बटन हटाउनासाथ,संवाद पूर्वावस्थामा आउछ र कागजातमा माउसद्वारा परिभाषित सन्दर्भ दायरा निलो फ्रेमद्वारा हाइलाइट हुन्छ।

Icon shrink

सङ्कुचित गर्नु॒होस

Icon Expand

Expand

Options

Shows additional filter options.

केस संवेदनशील

Distinguishes between uppercase and lowercase letters when filtering the data.

दायरामा स्तम्भ लेबुलहरू समाहित हुन्छन् ।

Includes the column labels in the first row of a cell range.

यसमा नतिजाहरू प्रतिलिपि बनाउनुहोस्

Select the check box, and then select the cell range where you want to display the filter results. You can also select a named range from the list.

नियमित अभिव्यक्ति

Allows you to use regular expressions in the filter definition. For a list of the regular expressions that LibreOffice supports, click here.

If the Regular Expressions check box is selected, you can use regular expressions in the Value field if the Condition list box is set to '=' EQUAL or '<>' UNEQUAL. This also applies to the respective cells that you reference for an advanced filter.

नक्कल हुँदैन

Excludes duplicate rows in the list of filtered data.

फिल्टर मापदण्ड राख्नुहोस्

Select the Copy results to check box, and then specify the destination range where you want to display the filtered data. If this box is checked, the destination range remains linked to the source range. You must have defined the source range under Data - Define range as a database range. Following this, you can reapply the defined filter at any time as follows: click into the source range, then choose Data - Refresh Range.

Applying Advanced Filters

  1. पानाको भित्र पट्टी खाली क्षेत्रमा फिल्टर गर्नुपर्ने पाना दायराहरूको स्तम्भ हेडरहरूलाई प्रतिलिपि बनाउनुहोस्, र त्यसपछि पङ्क्तिको तल हेडरहरूमा फिल्टरका लागि मापदण्ड प्रविष्ट गर्नुहोस्। तेर्सो गरि व्यवस्थित पारिएको डेटा पङ्क्तिमा AND सँग संधै युक्ति संगत जडान हुनेछ , र ठाडो गरि स्तम्भमा व्यवस्था गरिएको डेटा सधै OR सँग युक्ति संगत जडान हुनेछ।

  2. Once you have created a filter matrix, select the sheet ranges to be filtered. Open the Advanced Filter dialog by choosing Data - More Filters - Advanced Filter, and define the filter conditions.

  3. Then click OK, and you will see that only the rows from the original sheet whose contents have met the search criteria are still visible. All other rows are temporarily hidden and can be made to reappear with the Format - Rows - Show command.

Example

रेकर्डहरूको ठूलो सङ्ख्या सँग स्प्रेडसिट लोड गर्नुहोस्। हामी फिक्सनल टर्नओभर कागजातको प्रयोग गर्दा छौंं, तर तपाईँ कुनै अन्य कागजातलाई सजिलैसँग प्रयोग मात्र सक्नुहुन्छ। कागजात का सजावट छन् :

A

B

C

D

E

1

महिना

मानक

व्यावसाय

सुख भोग

अनुगामी

2

जनवरी

125600

200500

240000

170000

3

फेब्रुवारी

160000

180300

362000

220000

4

मार्च

170000

र अरू धेरै ...


पङ्क्ति हेडर(फाँट नामहरू)सँग पङ्क्ति १ प्रयोग गर्नुहोस् , पङ्क्ति २० सँग, उदाहरणका लागि।२१, २२पङ्क्तिहरूमा OR सँग लिङ्क भएका फिल्टर अवस्थाहरूलाई प्रविष्ट गर्नुहोस् , र जस्तै।

A

B

C

D

E

20

महिना

मानक

व्यावसाय

सुख भोग

अनुगामी

21

जनवरी

22

<160000


Specify that only rows which either have the value January in the Month cells OR a value of under 160000 in the Standard cells will be displayed.

Choose Data - More Filters - Advanced Filter, and then select the range A20:E22. After you click OK, only the filtered rows will be displayed. The other rows will be hidden from view.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!