स्वत:गणना

कागजातमा सबै सूत्रहरू स्वचालित रूपले नै पुन: गणना हुन्छन्

पाना कक्ष परिमार्जन गरिसकेपछि सबै कक्षहरू पुन: गणना गरिन्छ।यदि कुनै चित्रपटहरू छन् भने त्यसलाई पनी ताजा गराईन्छ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Data - Calculate - AutoCalculate.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!