स्वत; ताजा गर्नुहोस्

जहिले पनि तपाईँंले सूत्र परिमार्जन गर्दा पानामा सबै पदचिन्हहरू स्वचालित रूपले ताजा गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - Detective - AutoRefresh.


कागजातमा पत्तालगाउने बाँणहरू तल दिइएको अवस्थामा अद्यावधिक गरिन्छ:

Please support us!