पदचिन्ह त्रुटिहरू

सबै उदाहरण कक्षहरूमा पदचिन्हकर्ता पङ्क्तिहरू कोर्नुहोस् जुनचाहिँ चयन गरिएका कक्षहरूमा त्रुटि मानको कारण हुन्छ । ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - Detective - Trace Error.


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!