पदचिन्ह नमूनाहरू

यो प्रकार्यले हालको कक्षमा समावेश सूत्र र सूत्रमा प्रयोग गरिएका कक्षहरूको बीचको सम्बन्ध देखाउँदछ ।

पदचिन्हहरू चिन्ह गरिएका बाँणहरू सहित पानामा प्रदर्शनमा समावेश सबै कक्षहरूको दायरा हालको कक्ष सूत्रमा नीलो बनावट सहित हाइलाइट गरिन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Tools - Detective - Trace Precedents.

Shift+F9


द्रष्टव्य प्रतिमा

यो प्रकार्य तहहरूको विधि मा आधारित हुन्छ । उदाहरणका लागि, सूत्रमा उदाहरण कक्ष पदचिन्ह कर्ता बाँणसहित पहिलेनै तोकिएको हुन्छ । जब तपाईँं यो आदेश दोहोर्याउनु हुन्छ पदचिन्ह कर्ता बाँणहरू यो कक्षको उदाहरण कक्षहरूमा कोरिन्छ ।


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!