हाइफेनेसन

LibreOffice क्याल्कमा योजक चिन्ह राख्नेकाम सेटिङका लागि हाइफनेसन आदेश कक्षहरू संवाद ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Menu Tools - Language - Hyphenation.


जब पङ्क्ति विच्छेद विशेषता सक्रिय हुन्छ तपाईँं LibreOffice क्याल्क मा स्वचालित रूपले हाइफनेसन मात्र फेर्न सक्नुहुन्छ ।

चयन गरिएका कक्षहरूमा योजक चिन्ह राख्नेकाम

  1. कक्षहरू चयन गर्नुहोस् जसका लागि तपाईँं हाइफनेसन परिवर्तन गर्न चाहनुहन्छ ।

  2. उपकरणहरू - भाषा - हाइफेनेसन रोज्नुहोस् ।

  3. ढाँचा कक्षहरूसंवादमाक्रमबद्धताट्याब पृष्ठ खोल्नुहोस् सहित देखा पर्दछन् ।

  4. स्वचालित रेखा विच्छेदयोजक चिन्ह राख्नेकाम सक्रिय जाँच बाकसहरू चिन्ह लगाउनुहोस् ।

चित्र वस्तुहरूका लागि योजक चिन्ह राख्नेकाम

  1. रेखाचित्र वस्तु चयन गर्नुहोस्.

  2. उपकरणहरू - भाषा - हाइफेनेसन रोज्नुहोस् ।

  3. रेखाचित्र वस्तु खोल्न वा बन्द गर्नका लागि योजक चिन्ह राख्नेकाम फर्काउन प्रत्येक पटक तपाईँंले आदेश बोलाउनु होस् । जाँच चिन्हले हालको वस्तु स्थिति देखाउँदछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!