कक्षहरू गाभ्नुहोस्

Combines the contents of the selected cells into a single cell.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Merge Cells - Merge Cells


गाभिएको कक्षले मौलिक कक्ष दायराको पहिलो कक्षको नाम लिन्छ । गाभिएको कक्षलाई दोस्रो पटकहरू कक्षहरूमा गाभ्न सकिँदैन । दायरा आयत ढाँचामा हुन जरुरी छ, बहुविध चयन समर्थन गर्दैन ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

यदि कक्षहरूसँग कुनै पनि सामग्रीहर गाभ्नु पर्ने हुन्छ भने सुरक्षण संवाद देखाईन्छ ।


Three options are available:

चेतावनी प्रतिमा

तालिका सूत्रहरूमा कक्षहरू मर्ज गर्दा गणना त्रुटिहरू आउन सक्छ.


Please support us!