Styles

Use the Styles deck of the Sidebar to assign styles to cells and pages. You can apply, update, and modify existing styles or create new styles.

The Styles dockable window can remain open while editing the document.

यो आदेश पहुँच गर्न...


कसरी कक्ष शैलीमा लागू गरिन्छ:

  1. कक्ष वा कक्ष दायरा चयन गर्नुहोस्

  2. Double-click the style in the Styles window.

Cell Styles

Displays the list of the available Cell Styles.

Icon Cell Styles

कक्ष शैलीहरू

Drawing Styles

Show styles for formatting graphical elements, including text objects.

Icon Drawing Styles

Drawing Styles

Page Style

संवाद खोल्नुहोस् जहाँ तपाईँंको कागजातमा सबै पृष्ठहरूको परिभाषा गर्न सक्नुहुन्छ ।

Icon Page Styles

पृष्ठ शैलीहरू

ढाँचाबद्ध मोड भर्नुहोस्

Turns the Fill Format mode on and off. Use the paint can to assign the Style selected in the Styles window.

Icon Fill Format Mode

ढाँचाबद्ध मोड भर्नुहोस्

नयाँ पेन्ट गर्न सकिने सहितको शैली कसरी लागू गर्नुहुन्छ:

  1. Select the desired style from the Styles window.

  2. भर्ने ढाँचा मोडप्रतिमा क्लिक गर्नुहोस् ।

  3. यो ढाँचामा कक्ष क्लिक गर्नुहोस्, वा पुरै दायरा ढाँचा गर्न निश्चित दायरा भित्र माउस तान्नुहोस् । अरू कक्षहरू र दायराहरूका लागि यो कार्य दोहोर्याउनु होस् ।

  4. भर्ने ढाँचा मोडफेरि यो मोडमा अवस्थित हुने क्लिक गर्नुहोस् ।

चयनबाट नयाँ शैली

Creates a new style based on the formatting of a selected object. Assign a name for the style in the Create Style dialog.

Icon New Style from Selection

चयनबाट नयाँ शैली

शैली अद्यावधिक गर्नुहोस्

Updates the Style selected in the Styles window with the current formatting of the selected object.

Icon Update Style

शैली अद्यावधिक गर्नुहोस्

शैली सूची

Displays the list of the styles from the selected style category.

In the context menu you can choose commands to create a new style, delete a user-defined style, or change the selected style.

शैली समूहहरू

Lists the available style groups.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!