परिभाषा

सक्रिय कक्ष वा मुद्रण दायराको रूपमा चयन गरिएका कक्षहरू परिभाषित गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Print Ranges - Define.


Please support us!