परिभाषा

सक्रिय कक्ष वा मुद्रण दायराको रूपमा चयन गरिएका कक्षहरू परिभाषित गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Format - Print Ranges - Define.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Print Area tab.

On the Layout menu of the Layout tab, choose Print Ranges - Define

From toolbars:

Icon Define Print Area

Define Print Area


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!