Page Style

संवाद खोल्नुहोस् जहाँ तपाईँंको कागजातमा सबै पृष्ठहरूको परिभाषा गर्न सक्नुहुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Page Style.

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Modify.


आयोजक

चयन गरिएको शैलीका लागि विकल्प सेट गर्दछ ।

पृष्ठ

एकल र बहुविध-पृष्ठ कागजातहरूका लागि पृष्ठ सजावटहरू परिभाषित गर्न तपाईँलाई अनुमति दिन्छ, साथसाथै एउटा क्रमाङकन र कागज ढाँचाहरू ।

किनाराहरू

राइटर वा Calc मा चयन गरिएका वस्तुहरूका लागि किनारा विकल्प सेट गर्दछ ।

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

हेडर

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

फुटर

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

पाना

हालको पाना शैली सहित सबै पानाहरूको छाप्नु पर्ने पानामा संलग्न गर्नुपर्ने तत्वहरू निर्दिष्ट गर्दछ । अतिरिक्त रूपमा, तपाईँं मुद्रण क्रम, पहिलो पृष्ठ सङ्ख्या,र पृष्ठ स्केल सेट गर्न सक्नुहुन्छ ।

रिसेट गर्नुहोस्

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Please support us!