पाना देखाउनुहोस्

ले पानाहरू प्रदर्शन गर्दछ जसमालुकाउनुहोस् आदेश सहित अगाडि लुकाइसकेका हुन्छन् । एउटा पाना कक्ष आदेशमा मात्र चयन गर्नुहोस् । हालको पाना प्राय चयन भइराखेको हुन्छ । यदि पाना हालको पाना भन्दा पछि चयन गरिएको खण्डमा तपाईँं यसलाई सञ्झ्यालको तल अनुरूप पाना ट्याब क्लिक गरेको बेलामा थिचेर यसलाई चयन नगर्न पनि सक्नुहुन्छ ।.

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Sheet - Show Sheet.


लुकेका पानाहरू

Displays a list of all hidden sheets in your spreadsheet document. To show a certain sheet, click the corresponding entry on the list and confirm with OK.

Please support us!