पाना

पाना नाम सेट गर्दछ र चयन गरिएका पानाहरू देखाउँदछ वा लुकाउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Sheet.


नाम फेर्नुहोस्

यो आदेशले संवाद खोल्दछ जहाँ तपाईँं फरक नाम हालको पानामा मानाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ ।

लुकाउनुहोस्

Hides selected rows, columns or individual sheets.

देखाउनुहोस्

ले पानाहरू प्रदर्शन गर्दछ जसमालुकाउनुहोस् आदेश सहित अगाडि लुकाइसकेका हुन्छन् ।

यदि पाना लुकाईएको खण्डमा पाना संवाद खोल्नुहोस् जसले तपाईँंलाई फेरि देखाउनलाई पाना चयन गर्न अनुमति दिन्छ ।

दायाँ-बाट-बायाँ

ले हालको पानालाई दायाँ देखि बायाँ तिरको अभिमुखिकरण परिवर्तन गर्दछ यदि CTL समर्थन सक्षम पारिएमा ।

Please support us!