पाना

पाना नाम सेट गर्दछ र चयन गरिएका पानाहरू देखाउँदछ वा लुकाउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Sheet.


नाम फेर्नुहोस्

यो आदेशले संवाद खोल्दछ जहाँ तपाईँं फरक नाम हालको पानामा मानाङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ ।

लुकाउनुहोस्

Hides selected rows, columns or individual sheets.

देखाउनुहोस्

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

यदि पाना लुकाईएको खण्डमा पाना संवाद खोल्नुहोस् जसले तपाईँंलाई फेरि देखाउनलाई पाना चयन गर्न अनुमति दिन्छ ।

दायाँ-बाट-बायाँ

ले हालको पानालाई दायाँ देखि बायाँ तिरको अभिमुखिकरण परिवर्तन गर्दछ यदि CTL समर्थन सक्षम पारिएमा ।

Please support us!