पङ्क्ति

पङ्क्तिको उचाइ सेट गर्दछ र चयन गरिएका पङ्क्तिहरू लुकाउँदछ वा देखाउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Format - Rows.


उचाइ

हालको पङ्क्ति, वा चयन गरिएको पङ्क्तिहरूको उचाइ परिवर्तन गर्छ ।

Optimal Row Height

लुकाउनुहोस्

Hides selected rows or columns

देखाउनुहोस्

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!