पङ्क्ति

पङ्क्तिको उचाइ सेट गर्दछ र चयन गरिएका पङ्क्तिहरू लुकाउँदछ वा देखाउँदछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Format - Rows.


उचाइ

हालको पङ्क्ति, वा चयन गरिएको पङ्क्तिहरूको उचाइ परिवर्तन गर्छ ।

अधिक उचाइ

चयन गरिएका पङ्क्तिहरूका लागि अधिकतम पङ्क्तिको उचाइ निर्धारण गर्दछ ।

लुकाउनुहोस्

Hides selected rows, columns or individual sheets.

देखाउनुहोस्

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!