Function List

साइडबार खोल्दछ, जसले तपाईँको कागजातमा घुसाउन सकिने सबै प्रकार्यहरू प्रदर्शन गर्दछ। Functions ट्याब पृष्ठसँग यो Function List सञ्झ्याल Function List को मिल्दोजुल्दो छ। प्रकार्यहरू तपाईँको आफ्नै मानहरूसँग प्रतिस्थापन हुनका लागि प्लेसहोल्डरको रुपमा घुसाएका छन्।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Function List.


प्रकार्य सूचीसञ्झ्याल पुन: साइज गर्न सकिने डकएबल सञ्झ्याल हो । यो प्रकार्यहरू स्प्रेडसिटमा तुरुन्तै घुसाउनलाई प्रयोग हुन्छ । प्रकार्यहरूको सूचीमा प्रविष्टि डबल-क्लिक गरेर विशेष प्रकार्य सिधै सबै परामितिहरूमा घुसाइन्छ ।

कोटि सूची

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

प्रकार्य सूची

Displays the available functions. When you select a function, the area below the list box displays a short description. To insert the selected function double-click it or click the Insert Function into calculation sheet icon.

गणना पाना भित्र प्रकार्य घुसाउनुहोस्

Icon Insert Function

Inserts the selected function into the document.

Please support us!