Named Ranges and Expressions

ले तपाईँंको स्प्रेडसिट कागजातको फरक सेक्सनहरूको नाम दिनलाई तपाईँंलाई अनुमति दिन्छ । फरक सेक्सनहरू लाई नाम दिदा तपाईँं स्प्रेडसिट कागजातहरूद्वारा सजिलै नेभिगेटगर्न सक्नु हुन्छ र निर्दिष्ट सूचनाहरू भेटाउनु हुन्छ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Named Range or Expression.


परिभाषा

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

घुसाउनु होस्

कर्सरर्को हालको स्थितिमा परिभाषित नामाङ्कित कक्ष दायरा घुसाउँदछ ।

लागू गर्नुहोस्

तपाईँंलाई स्वचालितरूपमै बहुविध कक्ष दायराहरू नाम राख्न अनुमति दिन्छ ।

लेबुलहरू

संवाद खोल्नुहोस् जसलाई तपाईँं लेबुल दायरामा परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ

Please support us!