मान हाइलाइट गर्दा

प्रकारको आधारमा सेल रङ सामग्री प्रदर्शन गर्दछ।

हाइलाइटगरेको हटाउनलाई मेनु प्रविष्टि चिनो हटाउनु होस् ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose View - Value Highlighting.

From the tabbed interface:

Choose View - Value Highlighting

On the View menu of the View tab, choose Value Highlighting.

Icon Value Highlighting

Value Highlighting

From the keyboard:

+ F8


By default:

Text cells are formatted in black, formulas in green, number cells in blue, and protected cells are shown with light grey background, no matter how their display is formatted.

These colors can be customized in - LibreOffice - Application Colors.

warning

यदि यो प्रकार्य सक्रिय हुन्छ भने तपाईँंले कागजातमा परिभाषा गर्नु भएका रङहरू प्रदर्शन गरिँदैनन् । जब तपाईँंले यो प्रकार्य निस्क्रिय गर्दा प्रयोग कर्ता परिभाषित रङहरू फेरि प्रदर्शन हुन्छन् ।


कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!