Fill Down

दायराको माथिल्लो कक्षको सामग्रीहरू सहित कम्तीमा दुईटा पङ्क्तिहरू चयन गरेको दायराले भर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Down.

From toolbars:

Icon Fill Down

Fill Down

From the keyboard:

+ D


यदि चयन गरेको दायरासँग एउटा मात्र स्तम्भ छ भने माथिल्लो कक्षको सामग्रीहरू सबै अरूमा प्रतिलिपि गरिन्छ । यदि पृथक स्तम्भहरू चयन गरिएको खण्डमा माथिल्ला अनुरूप कक्षको सामग्रीहरू तल प्रतिलिपि गरिनेछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!