हेडर/फुटर

पृष्ठ शैलीका लागि हेडर वा फुटर परिभाषित गर्दछ वा ढाँचा गर्दछ ।

यो आदेश पहुँच गर्न...

Choose Insert - Headers and Footers - Header and Footer tabs.


बायाँ क्षेत्र

पाठ प्रदर्शन गर्नलाई हेडर वा फुटरको बायाँ भागमा प्रविष्ट गर्नुहोस्

केन्द्र क्षेत्र

हेडर र फुटरको केन्द्रमा प्रदर्शन गर्नलाई पाठ घुसाउनुहोस्।

दायाँ क्षेत्र

हेडर र फुटरको दायाँ साइडमा प्रदर्शन गर्नलाई पाठ घुसाउनुहोस् ।

हेडर/फुटर

Select a predefined header or footer from the list.

पाठ विशेषताहरू

Opens a dialog to assign formats to new or selected text. The Text Attributes dialog contains the tab pages Font, Font Effects and Font Position.

प्रतिमा

पाठ विशेषताहरू

फाइल नाम

चयन गरेको क्षेत्रमा फाइल नाम घुसाउनुहोस् । शीर्षक घुसाउन क्लिक गर्नुहोस् । या त शीर्षक वा उपमेनुबाट बाटो/फाइल नाम चयन गर्न लामो क्लिक गर्नुहोस् । यदि शीर्षकसँग (फाइल - गुणहरू देखिने) मानाङ्कन नगरेको खण्डमा, फाइल नाम सट्टामा घुसाइन्छ ।

प्रतिमा

फाइल नाम

पाना नाम

चयन गरेको हेडर/फुटर क्षेत्रमा प्लेसहोल्डरहरू घुसाउनुहोस् जुनचाहिँ सहि कागजातको हेडर/फुटरमा पाना नामद्वारा बदलिन्छ ।

प्रतिमा

पाना नाम

पृष्ठ

चयन गरेको हेडर/फुटर क्षेत्रमा प्लेसहोल्डर घुसाउनुहोस् जुन क्रमाङ्कन पृष्ठद्वारा बदलिन्छ । यसले कागजातमा पृष्ठ क्रमाङ्कन सुचारु गर्न अनुमति दिन्छ ।

प्रतिमा

पृष्ठ

पृष्ठहरू

चयन गरेको हेडर/फुटर क्षेत्रमा प्लेसहोल्डरहरू घुसाउनुहोस्,जुन चाँहि कागजातमा पृष्ठहरूको जम्मा सङ्ख्याद्वारा बदलिन्छ ।

प्रतिमा

पृष्ठहरू

मिति

चयन गरेको हेडर/फुटर क्षेत्रमा प्लेसहोल्डरहरू घुसाउनुहोस् जुनचाहिँ हालको डेटाद्वारा बदलिन्छ,जुन कागजातको प्रत्येक पृष्ठमा हेडर/फुटरमा दोहोरिने छ ।

प्रतिमा

मिति

समय

चयन गरेको हेडर/फुटर क्षेत्रमा प्लेसहोल्डरहरू घुसाउँदछ जुनचाहिँ कागजातको प्रत्येक पृष्ठमा हेडर/फुटरमा दोहोरिन हालको समयद्वारा बदलिन्छ ।

प्रतिमा

समय

Please support us!