GetGuiType Function

सङ्ख्यात्मक मान फर्काउँछ जसले ग्राफिकल प्रयोगकर्ता इन्टरफेस निर्दिष्ट गर्दछ ।

This function is only provided for downward compatibility to previous versions. The return value is not defined in client-server environments.

वाक्य संरचना:


GetGUIType()

मान फर्काउनुहोस्:

इन्टिजर

मानहरू फर्काउनुहोस्:

१:सञ्झ्यालहरू

४: युनिक्स

उदाहरण:


   Sub ExampleEnvironment
     MsgBox GetGUIType
   End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!