CreateUnoDialog Function

आधारभूत Uno वस्तु सिर्जना गर्दछ जसले आधारभूत रनटाइमको बेलामा Uno संवाद नियन्त्रणको प्रतिनीधित्व गर्दछ ।

संवादहरू संवाद लाइब्रेरीहरूमा परिभाषित हुन्छन् । संवाद प्रदर्शन गर्नलाई लाइब्रेरीबाट "जीबित"संवाद सिर्जना गर्न जरुरी हुन्छ ।

See उदाहरणहरू.

Syntax:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Example:


  'संवाद लाइब्रेरीबाट संवाद वर्णन पाउन सकिन्छ
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Generate "live" dialog
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' "जिबित"संवाद प्रदर्शन गरनुहोस्
  oDlgControl.execute

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!