Beep Statement

कम्पुटरको स्पिकर मार्फत आवाज खोल्नुहोस् । यो आवाज प्रणाली-निर्भरमा भरपर्दछ र तपाईँ यसको घुमाव र अन्तरा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्न ।

Syntax:

Beep Statement diagram


Beep

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

Example:


Sub ExampleBeep
    Beep
    Beep
    Beep
End Sub

Please support us!