LCase Function

सबै ठुला अक्षरहरूलाई स्ट्रिङमा साना अक्षरमा साना अक्षरहरूमा बदल्छ ।

हेर्न पनि मिल्ने: UCase प्रकार्य

Syntax:

LCase (स्ट्रिङको रूपमा पाठ)

Return value:

स्ट्रिङ

Parameters:

पा: तपाईँले रूपान्तरण गर्न चाहनु भएको कुनै पनि स्ट्रिङ अभिव्यक्ति ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

Example:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    मुद्रण LCase(sVar) REM "लस भेगाज"मा फर्कन्छ ।
    UCase(sVar) REM "LAS VEGAS"मा फर्कन्छ मुद्रण गर्नुहोस् ।
End Sub

Please support us!