Asc Function (BASIC)

ASCII (सूचना साटासाटका लागि अमेरिकन मानक सङ्केत)को मान पहिलो क्यारेक्टरको स्ट्रिङ अभिव्यक्तिमा फर्काउँछ ।

Syntax:


Asc(string) As Long

Return value:

Long

Parameters:

string: Any valid string expression. Only the first character in the string is relevant.

मानहरूसँग कुञ्जीहरू प्रतिस्थापन गर्नलाई Ascप्रकार्य प्रयोग गर्नुहोस् । यदि Ascप्रकार्य खाली स्ट्रिङ सामुन्ने भएको खण्डमा आधारभूत LibreOfficeले रन-टाइम त्रुटि बयान गर्दछ । यसको अतिरिक्त ७ बिट ASCII क्यारेक्टरहरू(सङ्केतहरू ०-१२७)मा ASCII प्रकार्यले ASCIIसङ्केतमा छाप्न नमिल्ने कुञ्जी सङ्केतहरू पत्तालगाउन सक्छ । यो प्रकार्यले १६ बिट युनिकोण क्यारेक्टरहरूलाई साथलिन पनि सक्छ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

Example:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") ' ले ६५ फर्काउँछ
    Print ASC(string:="Z") ' returns 90
    Print ASC("Las Vegas") ' ले ७६ फर्काउँछ ,त्यसैले पहिलो क्यारेक्टरलाई मात्र खाता भित्र लिइएको हुन्छ ।
End Sub

Please support us!