DimArray Function

भिन्न एरे फर्काउँछ ।

वाक्य संरचना:


DimArray (ArgumentList)

एरे पनि हेर्नुहोस्

यदि परामितिहरू पास नगरेको खण्डमा,खाली एरेले (Dim A() जस्तै हुन्छ जसले यो Uno ० लम्बाइको क्मबद्ध् रूपमाध र मिल्दो जुल्दो हुन्छ)लाई सिर्जना गरेको हुन्छ । यदि परामितिहरू निर्दिष्ट गरिएको खण्डमा, प्रत्येक परामितिहरूका लागि आयामिक सिर्जना गरेको हुन्छ ।

परामितिहरू:

ArgumentList: A list of any number of arguments that are separated by commas.

त्रुटि सङ्केतहरू

9 दायरा बाहिरको सबस्क्रिप्ट

उदाहरण:


    a = DimArray( 2, 2, 4 ) ' is the same as DIM a( 2, 2, 4 )

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!