Public Statement

आयामिकहरू चल वा एरे मोड्युल स्तरमा(तिनीहरू उपकार्यतालिका वा प्रकार्यमा हुँदैनन्)हुन्छन् त्यसैले चल र एरे सबै लाइब्रेरीहरू र मोड्युलहरूमा वैध हुन्छ ।

वाक्य संरचना:


सार्वजनिक VarName[(सुरु देखि अन्त्य)] [As VarType][, VarName२[(सुरु देखि अन्त्य)] [As VarType][,...]]

उदाहरण:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!