IsNumeric Function

यदि अभिव्यक्ति नम्बरमा भएको खण्डमा परिक्षण गर्नुहोस् । यदि अभिव्यक्ति नम्बरमा भएको खण्डमा प्रकार्यले सत्य फर्काउँछ अन्यथा झुठो फर्काउँछ ।

वाक्य संरचना:


IsNumeric (Var)

मान फर्काउनुहोस्:

Boolean

परामितिहरू:

Var: कुनै अभिव्यक्ति जसलाई तपाईँ परिक्षण गर्न चाहनुहुन्छ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!