IsEmpty Function

परिक्षण गर्नुहोस् यदि भिन्न चलले खाली मान समावेश गरेको खण्डमा चल स्थापना हुँदैन भन्नेकुरा खाली मानले बताउछ ।

वाक्य संरचना:


IsEmpty (Var)

मान फर्काउनुहोस्:

Boolean

परामितिहरू:

Var: कुनै चल जसलाई तपाईँ परिक्षण गर्न चाहनुहुन्छ । यदि चलले खाली मान समावेश गराउछ भने प्रकार्यले सत्य मान फर्काउँछ अन्यथा प्रकार्यले झुठो मान फर्काउँछ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:


Sub ExampleIsEmpty
Dim sVar As Variant
    sVar = Empty
    Print IsEmpty(sVar) ' True
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!