CSng Function

कुनै स्ट्रिङ वा सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिलाई एकल डेटा प्रकारमा रूपान्तरण गर्दछ ।

वाक्य संरचना:


CSng (अभिव्यक्ति)

मान फर्काउनुहोस्:

एकल

परामितिहरू:

अभिव्यक्ति: तपाईँले परिवर्तन गर्न चाहेको कुनै पनि स्ट्रिङ वा सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति । स्ट्रिङ अभिव्यक्ति परिवर्तन गर्न, तपाईँको सञ्चालन प्रणालीको पूर्वनिर्धारित सङ्ख्या ढाँचा ("123.5") सङ्ख्या साधारण पाठको रूपमा प्रविष्टि गरेको हुनु पर्नेछ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:


Sub ExampleCSNG
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
    MsgBox CSng(1234.5678)
End Sub

Please support us!