CLng Function

कुनै स्ट्रिङ वा सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिलाई लामो इन्टिजरमा रूपान्तरण गर्दछ ।

वाक्य संरचना:


CLng (अभिव्यक्ति)

मान फर्काउनुहोस्:

लामो

परामितिहरू:

अभिव्यक्ति: कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति जसलाई तपाईँ बदल्न चाहनुहुन्छ । यदि वैध लामो इन्टिजर दायरा -२.१४७.४८३.६४८ र २.१४७.४८३.६४७को बीच भन्दा बाहिर अभिव्यक्तिपरेको खण्डमा आधारभूत LibreOfficeले अधिक प्रवाह त्रुटि फर्काउँछ । स्ट्रिङ अभिव्यक्ति रूपान्तरण गर्नलाई साधारण पाठ("१२३.५")कोरूपमा तपाईँको सञ्चालन प्रणालीमा प्रयोग गरेको पूर्वनिर्धारित नम्बर ढाँचा नम्बर प्रविष्टि गर्नै पर्दछ ।

यो कार्य खण्डित भागको सबैभन्दा नजिकको इन्टिजर सङ्ख्यामा सधै घुमाउदछ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Please support us!