Declare Statement

DLL फाइलमा उपकार्यतालिका निश्चित र परिभाषित गर्नुहोस् जुन तपाईँले आधारभूतLibreOfficeबाट कार्यान्वयन गर्नलाई चाहनुहुन्छ ।

यो पनि हेर्नुहोस्: स्वतन्त्र लाइब्रेरी

वाक्य संरचना:


{सब | प्रकार्य} नाम Lib "Libname" [उपनाम"उपनाम नाम "] [Parameter] [प्रकारको रूपमा] घोषणा गर्नुहोस्

परामितिहरू:

नाम:फरक नाम आधारभूत LibreOfficeबाट उपकार्यतालिकामा बोलाउनलाई त्यस पछि DLLमा परिभाषित गरिएको हुन्छ,

उपनाम नाम: DLLमा परिभाषा गरेको गस्तो उपकार्यतालिकाको नाम ।

Libname: DLL को फाइल वा प्रणाली नाम । यो लाइब्रेरीले पहिलो पटक प्रयोग गरेका प्रकार्य स्वत:रूपमै लोडगरेको हुन्छ ।

तर्क सूची:परामितिहेरूको सूचीले तर्कहरू प्रतिनीधित्व गर्दै तिनीहरूले कार्यविधीहरूलाई पास गराएका बेला यसले बोलाएको हुन्छ । परामितिहरूको प्रकार र नम्बर कार्यान्वयन भएको कार्यविधीमा निर्भर गर्दछ ।

प्रकार: मानको डेटा प्रकार परिभाषित गर्दछ जुन प्रकार्य कार्यविधीबाट फिर्ताभएको हुन्छ । तपाईँले नाम भन्दा पछाडि प्रकार निश्चित गर्ने क्यारेक्टर प्रविष्टि गराए खण्डमा यो परामिति हटाउन सक्नुहुन्छ ।

चेतावनी प्रतिमा

सन्दर्भको विपरित मानको रूपमा उपकार्यतालिकालाई परामितिहरू पास गर्नुहोस्,परामिति कुञ्जी शब्द ByValद्वारा देखाएको हुन्छ ।


उदाहरण:


Declare Sub MyMessageBeep Lib "user32.dll" Alias "MessageBeep" ( Long )
Sub ExampleDeclare
Dim lValue As Long
    lValue = 5000
    MyMessageBeep( lValue )
    FreeLibrary("user32.dll" )
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!