Oct Function

नम्बरको अक्टल मान फर्काउँछ ।

वाक्य संरचना:


Oct (नम्बर)

मान फर्काउनुहोस्:

स्ट्रिङ

परामितिहरू:

नम्बर: कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति जुन तपाईँ अक्टल मानमा फर्काउन चाहनुहुन्छ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:


Sub ExampleOct
    MsgBox Oct(255)
End Sub

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!