घातांक र लघुगणकिय प्रकार्यहरू

आधारभूत LibreOfficeले दिएका घातांक र लघुगणकिय प्रकार्यहरूलाई समर्थन गर्दछ ।

Exp Function

प्राकृतिक लघुगणक(e =२.७१८२८२)को पावर बढाउनलाई आधारमा फर्कनुहोस् ।

Log Function (BASIC)

नम्बरको प्राकृतिक लघुगणक फर्काउँछ ।

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!