Logical Operators

दिएका लजिकल सञ्चालकहरूले आधारभूत LibreOfficeद्वारा समर्थन गर्दछन् ।

लजिकल सञ्चालक दुई अभिव्यक्तिहरू वा चलहरूको सामग्रीहरू संयोजन (बिट अनुसार) गर्दछ, उदाहरणका लागि, परिक्षण गर्नलाई निर्दिष्ट बिटहरू सेट भएका वा नभएका खण्डमा ।

AND Operator

दुई अभिव्यक्तिहरू स्थानियरूपमा संयोजन गर्दछ ।

Eqv Operator

दुई अभिव्यक्तिहरूको लोजिकल समानताहरू गणना गर्दछ ।

Imp Operator

दुई अभिव्यक्तिहरूमा लोजिकल आसयको पालना गर्दछ

Not Operator

उल्ट्याइएका बिट मानहरूद्वारा अभिव्यक्ति अस्विकार गर्दछ ।

Or Operator

दुई अभिव्यक्तिहरूमा लोजिकल OR वियोजन सम्पदन गर्दछ ।

XOR Operator

दुई अभिव्यक्तिहरूको संयोजनमा लोजिकल अनन्य-वा कार्यसम्पादन गर्दछ ।

Please support us!