Error Function

Returns the error message that corresponds to a value or raises a given error context.

वाक्य संरचना:


Error
Error(expression)
Error err_code

मान फर्काउनुहोस्:

String or raised error context

परामितिहरू:

If no argument is provided, the Error function returns the error message of the most recent error that occurred during program execution.

expression: Any numeric expression whose error code can be mapped to an existing error message. An empty string is returned if the error code does not exist.

err_code: Any value that corresponds to an existing error code.

त्रुटि सङ्केतहरू

१ त्रुटी भयो

2 नदेखाइएको वाक्य संरचना त्रुटि

3 बिना गोसब फर्कनुहोस्

4 गलत प्रविष्टि; कृपया पुन: प्रयास गर्नुहोस्

5 अवैध कार्य-विधि कल

6 अधिप्रवाह

7 स्मृति भन्दा बाहिर

8 एरे पहिले नै आयामित गरियो

9 दायरा बाहिरको सबस्क्रिप्ट

10 नक्कलि परिभाषा

11 शून्यद्वारा बिभाजन

12 चल अपरिभाषित

13 प्रकार अशुद्ध जोडा

14 अवैध परामिति

18 प्रयोगकर्ता रोकावट हुन गयो

20 बिना त्रुटि पुन: सुरु गर्नुहोस्

28 थाक स्थान बाहिर

35 सब वा प्रकार्य परिभाषा नगिएको

48 DLL लोड गर्दा त्रुटि

49 खराब DLL कलिङ् सम्मेलन

51 आन्तरिक त्रुटि

52 खराब फाइल नाम वा नम्बर

53 फाइल फेला परेन

54 खराब फाइल मोड

55 फाइल पहिले नै खुला छ

57 सधान I/O त्रुटि

58 फाइल पहिले नै अवस्थित हुन्छ

59 खराब रेकर्ड लम्बाइ

61 भरिएको डिक्स

62 फाइलहरू EOF भन्दा बढी गयो

63 खराब रेकर्ड नम्बर

67 निकै धेरै फाइलहरू

68 यन्त्र उपलब्ध छैन

70 अनुमति अस्विकार गरियो

71 डिक्स तयार छैन

73 विशेषता लागू गरिएन

74 फरक ड्राइभ सँग पुन: नामकरण छैन

75 मार्ग/फाइल मा पहुँच त्रुटि

76 मार्ग फेला परेन

91 चल वस्तु सेट भएन

93 अवैध बान्की स्ट्रिङ

९४ सुन्यको प्रयोग गर्ने अनुमति छैन

250 डिडिई(DDE) त्रुटि

280 DDE जडानको प्रत्युत्तर पर्खँदै

281 DDE च्यानल उपलब्ध छैन l

282 डिडिइ जडान सुरुवातलाई कुनै पनि अनुप्रयोगले जवाफ दिएन

२८३ डीडीई (DDE) जडान सुरुवातलाई धेरै अनुप्रयोगले प्रतिक्रिया दिए

284 डिडिई (DDE) च्यानल बन्द भयो

285 बाहिरी अनुप्रयोगले डिडिई (DDE) कार्य गर्न सक्दैन

286 डिडिइ (DDE) प्रतिक्रियाको लागि प्रतीक्षा समय सकियो

287 प्रयोगकर्ताले डिडिई (DDE) अपरेसनको बेलामा ESCAPE थिच्नुभयो।

288 बाहिरि अनुप्रयोग व्यस्त

289 डेटा बिनाको डीडीइ(DDE) कार्य

290 डेटा गलत ढाँचामा छन्

291 बाहिरी अनुप्रयोग समाप्त भएको छ

292 डीडीइ (DDE) जडानमा रोकावट वा परिवर्तन हुन गयो l

293 डिडिइ(DDE) मेथोड कुनैपनि च्यानल प्रयोग नगरि ईन्भोक गरियो

294 डिडिइ (DDE) लिङ्कको ढाँचा गलत

295 डीडीइ (DDE) सन्देश नाश भयो

296 पेस्ट लिङ्क कार्य भैसक्यो

297 अमान्य लिङ्क विषयको कारण लिङ्क मोड सेट गर्न सकिँदैन

298 डिडिई(DDE) लाई DDEML.DLL फाइल आवश्यक छ

323 मोड्युल लोड गर्न सकिँदैन

341 अवैध वस्तु अनुक्रमणिका

366 Object उपलब्ध छैन

380 खराब गुण मान

382 गुण पढ्ने-मात्र हो

394 गुण लेख्ने-मात्र हो

420 अवैध वस्तु सन्दर्भ

423 गुण वा तरीका फेला परेन

424 वस्तु आवश्यक छ

425 वस्तुको अवैध प्रयोग

430 OLE अटोमेसन यो वस्तुद्वारा समर्थित छैन

438 यो गुण वा मेथड अब्लाजेक्टलाई मान्य छैन l

440 OLE अटोमेसन त्रुटि

445 वस्तुले यो क्रियालाई समर्थन गर्दैन

४४६ दिइएको वस्तुद्वारा नामित तर्कहरू समर्थन् हुदैनन्

447 दिइएको वस्तुद्वारा वर्तमान लोकेल सेटिङ समर्थन् गर्दैनन्

448 नामकरण गरिएका तर्क फेला परेन

449 तर्क ऐच्छिक होइन

450 तर्कको गलत नम्बर

451 वस्तु संकलन होइन

452 अवैध परम्परागत

453 निर्दिष्ट DLL प्रकार्य फेला परेन

460 अवैध क्लिपबोर्ड ढाँचा

951 नचाहिएको/नसोचिएको सङ्केत:

952 अपेक्षित:

953 सङ्केत अपेक्षित

954 भेरियेबल आवश्यक छ l

955 लेबल आवश्यक छ l

956 मान लागू गर्न सकिएन

957 भेरियबल(variable) पहिले नै उल्लेखित छ

958 सबप्रोसिड्युर या फङ्सन या प्रोसिड्युर पहिले नै परिभाषित गरिएको छ

९५९ लेबल पहिले नै परिभाषित

960 भेरियबल(Variable) फेला परेन

961 Array अथवा Procedure फेला परेन

962 Procedure फेला परेन

९६३ लेबल अपरिभाषित

964 डेटा प्रकार अज्ञात

965 एक्जिट आवश्यक

966 स्टेटमेन्ट खण्ड खुलै छ: छुटेको

967 कोष्ठक मिलेन

968 प्रतीक पहिलेनै परिभाषित गरिएको

969 प्यारामेटरले प्रोसिड्युरको प्रत्युत्तर दिएन

970 संख्यामा अमान्य वर्ण

971 एरे पहिले नै डाइमेन्सन गरियो

972 if बिना Else/Endif

973 procedure भित्र मनाही छ

974 प्रोसिड्युर बाहिर मनाही छ

975 डिमेन्सन निर्दिष्टीकरणहरू मेल खाँदैनन्

976 अज्ञात विकल्प:

977 कन्सट्यानट पुन: परिभाषित गरियो

978 प्रोग्राम अत्ति लामो

979 स्ट्रिङ अथवा एरेहरूलाई अनुमति छैन

1000 अब्जेक्टसँग यो गुण छैन

1001 अब्जेक्टसँग यो मेथड छैन

1002 आवश्यक आर्गुमेन्ट अभाव

1003 आर्गुमेन्टहरूको अमान्य संख्या

1004 मेथड कार्यान्वयन गर्दा त्रुटि

1005 गुण सेट गर्न असमर्थ

1006 गुण निश्चित गर्न असमर्थ

Please support us!