Now Function

हालको प्रणाली मिति र समयलाई मिति मा फर्काउँछ ।

वाक्य संरचना:


Now

मान फर्काउनुहोस्:

मिति

उदाहरण:


Sub ExampleNow
    सन्देशबाकस "यो अहिले हो" & अहिले
End Sub

Please support us!