Hour Function

समय श्रृङ्खला वा समय मान प्रकार्यद्वारा उत्पन्न गरिएको समय मानबाट घण्टा फर्काउँदछ ।

वाक्य संरचना:


घण्टा (नम्बर)

मान फर्काउनुहोस्:

इन्टिजर

परामितिहरू:

नम्बर: सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्त जसले श्रृङ्खला समय मान समावेश गर्दछ, त्यो घण्टा मान फर्काउन लाई प्रयोग हुन्छ ।

यो प्रकार्य समय श्रृङ्खलाप्रकार्यको विपरित हो । यसले समय श्रृङ्खला वा समय मान प्रकार्य द्वारा उत्पन्न गरिएको समय मानबाट घण्टा प्रतिनीधित्व गर्ने एउटा इन्टिजर मान फर्काउँदछ । उदाहरणका लागि, अभिव्यक्ति

Print Hour(TimeSerial(12,30,41))

मान १२ फर्काउँदछ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

उदाहरण:


     Sub ExampleHour
     "हालको घण्टा" & घण्टा( अहिले ) हो मुद्रण गर्नुहोस्
     End Sub
   

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!