WeekDay Function (BASIC)

मिति श्रृङ्खला नम्बरद्वारा प्रस्तुत गरिएको हप्ताको दिनलाई श्रृङ्खला नम्बर फर्काउँछ, त्यो मिति श्रृङ्खला वा मिति मान प्रकार्यद्वारा उत्पन्न गरेको हुन्छ ।

Syntax:


हप्ताको दिन(नम्बर)

Return value:

इन्टिजर

Parameters:

नम्बर:इन्टिजर अभिव्यक्ति जसले श्रृङ्खला मिति नम्बर समावेश गर्दछ जसलाई हप्ता(१-७)को दिन गणना गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ ।

दिएको उदाहरणमा हप्ताको दिन प्रकार्य प्रयोग गरेर तपाईँले मिति प्रविष्ट गरेको बेला हप्ताको दिन निर्धारण गर्दछ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

Example:


Sub ExampleWeekDay
Dim sDay As String
REMले हप्ताको दिन फर्काउँछ र प्रदर्शन गर्दछ ।
  Select Case WeekDay( Now )
    Case 1
      sDay="आइतबार"
    Case 2
      sDay="सोमबार"
    Case 3
      sDay="मंगलबार"
    Case 4
      sDay="बुधबार"
    Case 5
      sDay="बिहिबार"
    Case 6
      sDay="शुक्रबार"
    Case 7
      sDay="शनीबार"
  End Select
  सन्देशबाकस "" + sDay,64,"आज हो"
End Sub

Please support us!