Lof Function

खुला फाइलको साइज बाइट्समा फर्काउँछ ।

Syntax:


Lof (FileNumber)

Return value:

Long

Parameters:

फाइल नम्बर:कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिले खुला कथनमा निर्दिष्ट गर्ने त्यसले फाइल नम्बरलाई समावेश गर्दछ ।

टिप प्रतिमा

त्यो नखुलेको फाइलको लम्बाइ प्राप्त गर्नलाईFileLenप्रकार्य प्रयोग गर्नुहोस् ।


त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

52 खराब फाइल नाम वा नम्बर

Example:

Please support us!