Loc Function

हालको स्थितिलाई खुला फाइलमा फर्काउँछ ।

वाक्य संरचना:


Loc (फाइल नम्बर)

मान फर्काउनुहोस्:

Long

परामितिहरू:

फाइल नम्बर: कुनै सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्ति जसले फाइल नम्बर समाबिष्ट गर्दछ र जुन सम्बन्धित फाइलका लागि खुला कथनद्वारा त्यो सेट गरिन्छ ।

यदि Loc प्रकार्य खुला अनियमित पहुँच फाइलका लागि प्रयोग गरिन्छ भने यसले अन्तिम समयमा पढ्को वा लेखेको अन्तिम रेकर्डको नम्बर फर्काउँछ ।

क्रमबद्ध फाइलका लागि,Loc प्रकार्यमा १२८द्वारा भागरिएको फाइलको स्थितिमा फर्काउँछ । बाइनरि फाइलहरूका लागि, अन्तिम पढेको वा लेखेको बाइटको स्थितिमा फर्काउँछ ।

त्रुटि सङ्केतहरू

5 अवैध कार्य-विधि कल

52 खराब फाइल नाम वा नम्बर

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!