हालको-समय प्रकार्यहरू

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

चलहरू

दिएका कथनहरू र प्रकार्यहरूले चलहरूसँग कार्य गरि रहन्छन । तपाईँ ति प्रकार्य चलहरूको परिभाषा वा घोषणा गर्न, चलहरू एक प्रकारबाट अर्कोमा रूपान्तरण गर्न,वा चलप्रकारको निर्धारण गर्नलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

Logical Operators

दिएका लजिकल सञ्चालकहरूले आधारभूत LibreOfficeद्वारा समर्थन गर्दछन् ।

Comparison Operators

Comparison operators compare two expressions. The result is returned as a boolean expression that determines if the comparison is True (-1) or False (0).

स्ट्रिङहरू

दिएका प्रकार्यहरू र कथनहरू वैध छन् र स्ट्रिङहरूमा फर्किन्छन्

मिति र समय प्रकार्यहरू

यहाँ मिति र समय गणना गर्ने कार्य सम्पादन गर्नलाई वर्णन गरेका कथन र प्रकार्यहरू प्रयोग गर्नुहोस् ।

Mathematical Operators

दिएका गणितिय सञ्चालकहरूले आधारभूत LibreOffice मा मद्दत गर्दछन् ।

सङ्ख्यात्मक प्रकार्यहरू

दिएका सङ्ख्यात्मक प्रकार्यहरूले गणनाहरू सम्पादन गर्दछन् । गणितिय र बुलियन सञ्चालकहरू छुट्टै सेक्सनमा वर्णन गरिन्छ । प्रकार्यहरू सञ्चालकबाट फरक गरिन्छ, ति प्रकार्यहरूले तर्क पास गर्दछन् र परिणाम फर्काउँछन्, यसको अलवा सञ्चालकहरूले संयोजित दुई सङ्ख्यात्मक अभिव्यक्तिहरूद्वारा ती परिणाम पनि फिर्ता गर्दछन् ।

Screen I/O Functions

प्रविष्टिहरूको आगत र निर्गतका लागि संवादहरू बोलाउन प्रयोग गरिने रनटाइम प्रकार्यहरू यो सेक्सनमा वर्णन गरिन्छ ।

फाइल आगत/निर्गत प्रकार्यहरू

प्रयोगकर्ता-परिचित(डेटा) फाइलहरू सिर्जना र व्यबस्था गर्नलाई फाइल आगत/निर्गत प्रकार्यहरू प्रयोग गर्नुहोस् ।

नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन

दिएको कथनहरूले कार्यक्रमको कार्यान्वयन नियन्त्रण गर्दछ ।

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

अरू आदेशहरू

यो सूची प्रकार्यहरू र कथनहरूको हो जसलाई अरू कोटिहरूमा सम्मिलित गरेको हुँदैन ।

Please support us!