नियन्त्रणहरू घुसाउनुहोस्

उपकरण बाकस पट्टीखोल्दछ ।

प्रतिमा

नियन्त्रणहरू घुसाउनुहोस्

बटन

प्रतिमा

आदेश बटन थप्दछ । परिभाषित घटनाका लागि आदेश कार्यान्वयन गराउनलाई तपाईँले एउटा आदेश बटनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै माउस क्लिक गर्न ।

तदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले पाठ वा ग्रफिकलाई बटनमा थप्न सक्नुहुन्छ ।

छवि नियन्त्रण

प्रतिमा

ग्राफिक प्रदर्शन गर्ने एउटा नियन्त्रण थप्दछ ।

परिक्षण बाकस

प्रतिमा

परिक्षण बाकस थप्दछ जुन तपाईँले प्रकार्य सुरु वा बन्द गर्नलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

विकल्प बटन

प्रतिमा

एउटा बटन थप्दछ, त्यसले सङ्ख्याबाट विकल्पको चयन गर्न प्रयोगकर्तालाई अनुमति दिन्छ ।समूहबद्ध गरिएका विकल्प बटनहरूमा क्रमागत ट्याब अनुक्रमणिका हुनै पर्दछ । तिनीहरू सामान्यतया एउटा समूह बाकसद्वारा धेरिएका हुन्छन । यदि तपाईँसँग विकल्प बटनहरूको दुईवटा समूह छन भने,समूह फ्रेममा दुबै समूहको ट्याब अनुक्रमणिकाको बीचमा एउटा ट्याब अनुक्रमणिका घुसाउनै पर्दछ ।

लेबुल फाँट

प्रतिमा

पाठ लेबुलहरू प्रदर्शनका लागि एउटा फाँट थप्दछ । यि लेबुलहरू पूर्वपरिभाषित पाठ प्रदर्शनका लागि मात्र हुन् न कि पाठ प्रदर्शन गर्नलाई ।

पाठ बाकस

प्रतिमा

एउटा आगत बाकस थप्दछ जहाँ तपाईँ पाठ घुसाउन र सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ ।

सूची बाकस

प्रतिमा

एउटा बाकस थप्दछ जहाँ तपाईँ सूचीमा एउटा प्रविष्टि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ।

कम्बो बाकस

प्रतिमा

एउटा कम्बो बाकस थप्दछ । कम्बो बाकस एउटा रेखाको सूची बाकसमा हो जुन चाँही प्रयोगकर्ताले क्लिक गरेर सूचीबाट एउटा प्रविष्टि छान्न सक्छ । यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले कम्बो बाकसमा प्रविष्टिहरूलाई "पढ्ने-मात्र" बनाउन सक्नुहुन्छ ।

तेर्सो स्क्रोलपट्टी

प्रतिमा

संवादमा एउटा तेर्सो स्क्रोलपट्टी थप्दछ ।

ठाडो स्क्रोलपट्टी

प्रतिमा

संवादमा एउटा ठाडो स्क्रोलपट्टी थप्दछ ।

समूह बाकस

प्रतिमा

एउटा फ्रेम थप्दछ जुन एकैप्रकारका नियन्त्रणहरू तपाईँले दृश्यात्मक तरीकाले समूहबद्ध गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै: विकल्प बटनहरू ।

द्रष्टव्य प्रतिमा

विकल्प बटनहरूको दुई भिन्न समूहलाई परिभाषित गर्न, समूह फ्रेमको ट्याब अनुक्रमणिका दुई समूहहरूरूको बीचको ट्याब अनुक्रमणिकामा हुनुपर्छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुहोस् ।


प्रगतिपट्टी

प्रतिमा

संवादमा प्रगतिपट्टी थप्दछ ।

तेर्सो रेखा

प्रतिमा

संवादमा एउटा तेर्सो लाइन थप्दछ ।

ठाडो रेखा

प्रतिमा

संवादमा एउटा ठाडो रेखा थप्दछ ।

मिति फाँट

प्रतिमा

एउटा मिति फाँट थप्दछ ।

यदि तपाईँ मिति फाँटमा "तल झार्नुहोस्" गुण मानाङ्कन गर्नुहुन्छ भने , प्रयोगकर्ताले मिति चयन गर्नलाई पात्रोलाई तल झार्न सक्दछ ।

समय फाँट

प्रतिमा

एउटा समय फाँट थप्दछ ।

सङ्ख्यात्मक फाँट

प्रतिमा

एउटा सङ्ख्यात्मक फाँट थप्दछ ।

मुद्रा फाँट

प्रतिमा

एउटा मुद्रा फाँट थप्दछ ।

ढाँचाबद्ध फाँट

प्रतिमा

एउटा पाठ बाकस जोड्दछ जहाँ तपाईँ पाठका लागि आगत वा निर्गत गरिएका साथ साथै कुनै पनि सिमाङ्कन मानहरूका लागि ढाँचा परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ ।

बान्की फाँट

प्रतिमा

मास्क गरिएको फाँट थप्दछ । एउटा मास्क गरिएको फाँटमा एउटा आगत माक्स र क्यारेक्टर मास्क सम्मिलित हुन्छ । आगत मास्कले कुन प्रयोगकर्ता डेटा प्रविष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ । क्यारेक्टर मास्कले फारम लोड गर्दा मास्क गरिएको फाँटको स्थिति निर्धारण गर्दछ ।

फाइल चयन

प्रतिमा

एउटा बटन थप्दछ जसले तपाईँलाई एउटा फाइल चयन गर्नलाई अनुमति दिन्छ ।

चयन गर्नुहोस्

प्रतिमा

Activates or deactivates the Selection mode. In this mode, you can select the controls in a dialog so that you can edit them.

गुणहरू

प्रतिमा

एउटा संवाद खोल्दछ जहाँ तपाईँ चयन गरिएको नियन्त्रणकोगुणहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ ।

परिक्षण मोड सक्रिय बनाउनुहोस्

प्रतिमा

ठीकपरिक्षण मोड सुरु गर्छ । डिजाइन मोडमा फर्किनलाई संवाद बन्द गर्ने प्रयोग गर्नुहोस् ।

Manage Language

Manage Language icon

Opens a dialog to enable or manage multiple sets of dialog resources for multiple languages.

Tree Control

Manage Language icon

Adds a tree control that can show a hierarchical list. You can populate the list by your program, using API calls (XtreeControl).

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!