नियन्त्रणहरू घुसाउनुहोस्

उपकरण बाकस पट्टीखोल्दछ ।

Icon Choose Controls

नियन्त्रणहरू घुसाउनुहोस्

बटन

Icon Button

आदेश बटन थप्दछ । परिभाषित घटनाका लागि आदेश कार्यान्वयन गराउनलाई तपाईँले एउटा आदेश बटनको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै माउस क्लिक गर्न ।

तदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले पाठ वा ग्रफिकलाई बटनमा थप्न सक्नुहुन्छ ।

छवि नियन्त्रण

Icon Image Control

ग्राफिक प्रदर्शन गर्ने एउटा नियन्त्रण थप्दछ ।

परिक्षण बाकस

Icon Check Box

परिक्षण बाकस थप्दछ जुन तपाईँले प्रकार्य सुरु वा बन्द गर्नलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।

विकल्प बटन

Icon Option Button

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab order. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab order between the tab orders of the two groups. For example, to the frame of the second group, or to any other control in the dialog, with the exception of another option button.

लेबुल फाँट

Icon Label Field

पाठ लेबुलहरू प्रदर्शनका लागि एउटा फाँट थप्दछ । यि लेबुलहरू पूर्वपरिभाषित पाठ प्रदर्शनका लागि मात्र हुन् न कि पाठ प्रदर्शन गर्नलाई ।

पाठ बाकस

Icon Text Box

एउटा आगत बाकस थप्दछ जहाँ तपाईँ पाठ घुसाउन र सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ ।

सूची बाकस

Icon List Box

एउटा बाकस थप्दछ जहाँ तपाईँ सूचीमा एउटा प्रविष्टि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ ।

कम्बो बाकस

Icon Combo Box

एउटा कम्बो बाकस थप्दछ । कम्बो बाकस एउटा रेखाको सूची बाकसमा हो जुन चाँही प्रयोगकर्ताले क्लिक गरेर सूचीबाट एउटा प्रविष्टि छान्न सक्छ । यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले कम्बो बाकसमा प्रविष्टिहरूलाई "पढ्ने-मात्र" बनाउन सक्नुहुन्छ ।

तेर्सो स्क्रोलपट्टी

Icon Horizontal Scrollbar

संवादमा एउटा तेर्सो स्क्रोलपट्टी थप्दछ ।

ठाडो स्क्रोलपट्टी

Icon Vertical Scrollbar

संवादमा एउटा ठाडो स्क्रोलपट्टी थप्दछ ।

समूह बाकस

Icon Group Box

एउटा फ्रेम थप्दछ जुन एकैप्रकारका नियन्त्रणहरू तपाईँले दृश्यात्मक तरीकाले समूहबद्ध गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै: विकल्प बटनहरू ।

note

विकल्प बटनहरूको दुई भिन्न समूहलाई परिभाषित गर्न, समूह फ्रेमको ट्याब अनुक्रमणिका दुई समूहहरूरूको बीचको ट्याब अनुक्रमणिकामा हुनुपर्छ भन्ने कुरा निश्चित गर्नुहोस् ।


प्रगतिपट्टी

Icon Progress Bar

संवादमा प्रगतिपट्टी थप्दछ ।

तेर्सो रेखा

Icon Horizontal Line

संवादमा एउटा तेर्सो लाइन थप्दछ ।

ठाडो रेखा

Icon Vertical Line

संवादमा एउटा ठाडो रेखा थप्दछ ।

मिति फाँट

Icon Date Field

एउटा मिति फाँट थप्दछ ।

यदि तपाईँ मिति फाँटमा "तल झार्नुहोस्" गुण मानाङ्कन गर्नुहुन्छ भने , प्रयोगकर्ताले मिति चयन गर्नलाई पात्रोलाई तल झार्न सक्दछ ।

समय फाँट

Icon Time Field

एउटा समय फाँट थप्दछ ।

सङ्ख्यात्मक फाँट

Icon Numeric Field

एउटा सङ्ख्यात्मक फाँट थप्दछ ।

मुद्रा फाँट

Icon Currency Field

एउटा मुद्रा फाँट थप्दछ ।

ढाँचाबद्ध फाँट

Icon Formatted Field

एउटा पाठ बाकस जोड्दछ जहाँ तपाईँ पाठका लागि आगत वा निर्गत गरिएका साथ साथै कुनै पनि सिमाङ्कन मानहरूका लागि ढाँचा परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ ।

बान्की फाँट

Icon Pattern Field

मास्क गरिएको फाँट थप्दछ । एउटा मास्क गरिएको फाँटमा एउटा आगत माक्स र क्यारेक्टर मास्क सम्मिलित हुन्छ । आगत मास्कले कुन प्रयोगकर्ता डेटा प्रविष्टि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्दछ । क्यारेक्टर मास्कले फारम लोड गर्दा मास्क गरिएको फाँटको स्थिति निर्धारण गर्दछ ।

फाइल चयन

Icon File Selection

एउटा बटन थप्दछ जसले तपाईँलाई एउटा फाइल चयन गर्नलाई अनुमति दिन्छ ।

चयन गर्नुहोस्

Icon Select

Activates or deactivates the Selection mode. In this mode, you can select the controls in a dialog so that you can edit them.

गुणहरू

Icon Properties

एउटा संवाद खोल्दछ जहाँ तपाईँ चयन गरिएको नियन्त्रणकोगुणहरू सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ ।

परिक्षण मोड सक्रिय बनाउनुहोस्

Icon Activate Test Mode

ठीकपरिक्षण मोड सुरु गर्छ । डिजाइन मोडमा फर्किनलाई संवाद बन्द गर्ने प्रयोग गर्नुहोस् ।

Manage Language

Manage Language icon

Opens a dialog to enable or manage multiple sets of dialog resources for multiple languages.

Tree Control

Icon Tree Control

Adds a tree control that can show a hierarchical list. You can populate the list by your program, using API calls (XtreeControl).

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

कृपया हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्!